Google
web www.worldlive.cz

 -> 

podrobná mapa Antarktida - oblast webcam Jižní pól - Amundsen-Scott stanice

podrobná mapa Antarktida - mapy Antarktida


severozápad sever severovýchod
západ východ
jihozápad jih jihovýchod

Zobrazena je oblast od 110° 45' západní délky a 90° 0' jižní šířky do 99° 15' západní délky a 87° 15' jižní šířky.

K posunu po mapě použijte směrové šipky, pro zobrazení méně podrobné mapy pak navigační lištu nad mapou. Oranžově jsou vyznačeny níže uvedené webkamery.


vzdálenost podle sloupce vzdálenost řadit sestupně název podle sloupce název řadit sestupně oblast podle sloupce oblast řadit sestupně stát podle sloupce stát řadit vzestupně typ podle sloupce typ řadit vzestupně
0 km Jižní pól ... Jižní pól Antarktida krajina
kamery zobrazené na mapě

vysvětlivky k tabulce:

vzdálenost
vzdálenost v kilometrech od zvoleného bodu na mapě (implicitně od středu)

© 2000 – 2004 WorldLIVE team | mapa webu | XHTML a CSS